-          به تاریخ انقضاء محصولات توجه می‌شود؟ ممکن است تاریخ گذشته برایم ارسال شود؟

پاسخ:تلاش گروه اتیکت بر این است که کالاهایی چون شیر، ماست، گوشت، مرغ و ... که از حساسیت ویژه ای برخوردار است با تاریخ روز ارسال شود و

محصولات سوپر مارکتی هم باید نیمی به زمان انقضاء آنها مانده باشد تا ارسال شوند.و قطعا هیچ محصولی با تاریخ انقضای گذشته و یا در شرف منقضی شدن

تاریخ مصرف برای شما ارسال نخواهد شد.